Project Lost Wings.

Lost Wings bordenFoto van een Lost Wings bord.

12-09-2018.

Concept fiets route actief via internet!
De afgelopen maanden hebben wij grote stappen kunnen maken om de een tweetal fietsroutes langs alle Lost Wings borden vorm te geven.
Op basis van het knooppunten systeem zijn er twee fietsroutes, een noordelijke en een zuidelijke, de detailvulling moet nog verder plaatsvinden.

Via Route.nl kunt u een handige App downloaden en de fietsroute uitproberen, graag horen we van u uw reactie!

Lost Wings fietsrouteFietsroute App via Route.nl.

01-09-2018.

Gereed!
Met het plaatsen van het laatste Lost Wings bord in Wilhelmsoord is dit deel van het project gereed.
De komende maanden zullen wij de fietsroutes langs de Lost Wings borden verder uitwerken.

15-04-2018.

Stand van zaken!
Lost Wings bord nummer 4, 7, 13, 14, 15, 16, 18 en 19 zijn inmiddels gedrukt en klaar voor montage.
Een drietal paalvoeten en matten zijn geplaatst en de gele frames worden gereed gemaakt voor montage.
De komende drie weken verwachten wij de laatste 9 Lost Wings borden te kunnen plaatsen!

07-02-2018.

Stand van zaken!
Lost Wings bord nummer 4, 7, 13, 14, 15, 16, 18 en 19 als keuze knoppen aangemaakt.

09-01-2018.

Stand van zaken!
Lost Wings bord nummer 9 over de Hampden AE151 is nu actief.

07-01-2018.

Stand van zaken!
Lost Wings bord nummer 8 over de Lancaster LM370 is nu actief.
Lost Wings bord nummer 12 over de P38H Lightning 42-66732 is nu actief.

06-01-2018.

Stand van zaken!
Lost Wings bord nummer 6 over de Mosquito RS532 is nu actief.

05-01-2018.

Stand van zaken!
Lost Wings bord nummer 11 over de Lancaster JB280 is nu actief.

03-01-2018.

Stand van zaken!
Lost Wings bord nummer 5 over de Lancaster W4984 is nu actief.

26-06-2017.

Stand van zaken!
Heel veel gedaan en fase 1 is klaar!
Waar staan we:

- 29 april 2017, Onthulling eerste Lost Wings bord op de crash locatie
- 4 mei 2017, onthulling met nabestaanden van de 4 Lost Wings borden in Schoonebeek.
- Enkele kleine aanpassingen aan de wijze van monteren door gevoerd.
- Secundaire vergunning voor sommige locaties geregeld.
- 20 juni 2017, laatste Lost Wings bord van fase 1 is geplaatst.

Veel werk is verzet inmiddels en wij streven er naar om eind 2017 de laatste 9 borden van fase 2 geplaatst te hebben!!!!

Welke stappen moeten we nog nemen:

- Informatie verzamelen en onderzoek voor de resterende 9 borden van fase 2. - Alle borden die gereed zijn in het frame monteren.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina bouwen.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina laden met informatie.

16-04-2017.

Stand van zaken!
Heel veel gedaan en bijna klaar!
Waar staan we:

- De speciale "Educatie" pagina uitgebreid met meer informatie.
- Voorbereiding voor de onthulling op 29 april zijn bijna gereed.
- De laatse hand wordt gelegd aan het draaiboek voor 29 april.
- Pers bericht voor de onthulling op 29 april gemaakt.
- Met de nodige tegenslag is de lay-out voor de eerste 10 borden dan toch nog op tijd gereed.

Veel werk is verzet inmiddels en wij streven er naar om eind april 2017 10 van de 19 borden geplaatst te hebben!!!!

Welke stappen moeten we nog nemen:

- Alle borden die gereed zijn in het frame monteren.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina bouwen.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina laden met informatie.
- Verdere invulling geven aan de activiteiten rondom de onthulling op 29 april.

31-03-2017.

Stand van zaken!
Veel gedaan!
Waar staan we:

- De speciale "Educatie" pagina uitgebreid met meer informatie.
- Weer een aantal ontbrekende foto's verkregen.
- Voorbereiding voor de onthulling op 29 april lopen.
- Flyer voor de onthulling op 29 april gemaakt.

Veel werk is verzet inmiddels en wij streven er naar om eind april 2017 10 van de 19 borden geplaatst te hebben!!!!

Welke stappen moeten we nog nemen:

- Alle borden die gereed zijn in het frame monteren.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina bouwen.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina laden met informatie.
- Verdere invulling geven aan de activiteiten rondom de onthulling op 29 april.

17-03-2017.

Stand van zaken!
Een maand verder en druk!
Waar staan we:

- De "Lessuggesties" voor een aantal dorpen zijn gereed.
- Speciale "Educatie" pagina aangemaakt voor de lessuggesties en de daarbij behorende informatie.
- Gesprekken met de betrokken dorpen en EOP zijn afgerond.
- De layout voor de eerste 2 borden is klaar.
- Weer een aantal ontbrekende foto's verkregen.
- Voorbereiding voor de onthulling op 29 april loopt.

Veel werk is verzet inmiddels en wij streven er naar om eind april 2017 10 van de 19 borden geplaatst te hebben!!!!

Welke stappen moeten we nog nemen:

- Overstemming bereiken met de grondeigenaren om het Lost Wings bord te mogen plaatsen.
- Alle borden die gereed zijn in het frame monteren.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina bouwen.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina laden met informatie.
- Verdere invulling geven aan de activiteiten rondom de onthulling op 29 april.

13-02-2017.

Tijd voor een update!
Bijna een half jaar verder en inmiddels vol op activiteit!
Waar staan we dan nu:

- Alle locaties voor de borden zijn op 1 bord na bepaald.
- Alle grondeigenaren waren een bord komt te staan zijn aangeschreven.
- Gesprekken met de betrokken dorpen en EOP vinden momenteel plaats.
- Alle koppelingen op internet van de eerste 12 borden zijn klaar.
- Weer eebn aantal ontbrekende foto's verkregen.
- Afspraken voor aanvullend archief onderzoek lopen.

Veel werk is verzet inmiddels en wij streven er naar om eind april 2017 10 van de 19 borden geplaatst te hebben!!!!

Welke stappen moeten we nog nemen:

- Overstemming bereiken met de grondeigenaren om het Lost Wings bord te mogen plaatsen.
- Alle borden die gereed zijn in het frame monteren.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina bouwen.

- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina laden met informatie.

21-09-2016.

Tijd voor een update!
Bijna een jaar verder en met de nodige vertraging toch een aantal belangrijke stappen weten te zetten.
Waar staan we dan nu:

- Alle locaties voor de borden zijn op twee locaties na bepaald.
- Alle frames voor de borden zijn gereed.
- Van 12 borden is de informatie aangeleverd om een concept informatie bord te maken.
- Alle QR codes voor de borden zijn klaar.
- Betreffende startpagina's op internet zijn gekoppeld aan de specifieke QR code.
- Van 3 borden wordt monenteel alle informtie verzameld.
- Afspraken voor aanvullend archief onderzoek zijn gemaakt.

Veel werk is verzet inmiddels en wij streven er naar om op 1 januari 2017 10 van de 19 borden gereed te hebben!!!!

Welke stappen moeten we nog nemen:

- Overstemming bereiken met de grondeigenaren om het Lost Wings bord te mogen plaatsen.
- Alle borden die gereed zijn in het frame monteren.
- Afstemmen met de lokale EOP's over hun bijdrage in de kosten en datum van plaatsing vastleggen.
- Voor alle borden die gereed zijn de des betreffend internet pagina laden met informatie.

17-10-2015.

Project Lost Wings is het plan om bij alle neergestorte vliegtuigen, geallieerde als ook bij de Duitse, in de gemeente Emmen een herinneringsbord te plaatsen. Een omvangrijk plan dat ook gehoor vindt bij de Duitse buurgemeenten die ook overwegen om aan de Duitse kant herinneringsborden te plaatsen bij daar neer gestorte vliegtuigen. De komende maanden zal dit plan, onder de projectnaam Lost Wings worden uitgevoerd.

Bij de opening van de tentoonstelling in Zwartemeer op 17 oktober 2015 zijn de eerste twee herinneringsborden onthuld door de burgemeester van Emmen dhr. Bijl en dhr. Reinert uit Duitsland namens Heimatverein Twist e.V.

Lost Wings borden

Dhr.Reinert en Dhr. Bijl (rechts).Lost Wings borden

B-17 42-37886.Lost Wings borden

Lancaster LL684.